สมาชิกล็อกอิน

VDO SUMMER CAMP

VDO LINK

สถานที่ติดต่อสำนักงาน SD

ดาวน์โหลด

ข้อมูลทั่วไป

ทีมงาน SD

สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเซี่ยเหมิน

SdInternationalEducation

ประกาศให้ทราบ

จากกรณีที่มีบุคคลได้ทำการโพสข้อความอันเป็นเท็จและใส่ร้าย บริษัท เอสดี อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ผ่าน https://pantip.comโดยสมาชิกหมายเลข 1618606 ซึ่งกล่าวหาและพิมพ์ข้อความอันเป็นเท็จ สร้างความเสื่อมเสียและกระทบกับชื่อเสียงของบริษัทฯ ดังนั้น คุณอินถวา ห่อเล ในฐานะกรรมการผู้จัดการ จึงได้ดำเนินการแจ้งความคดีอาญา ให้ฝ่ายกฏหมายของบริษัทฯ ดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาท กับบุคคลดังกล่าวไว้ที่ สภ.บางบัวทอง เพื่อขอดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้โพส รวมทั้งบุคคลอื่นใดที่มีหลักฐานว่าได้กล่าวหาบริษัท หรือ ป้าแดง ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง โดยทางบริษัทฯจะขอดำเนินคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอย่างถึงที่สุด เพื่อมิให้มีผู้ใดกระทำการเช่นนี้อีก โดยจะไม่มีการยอมความอย่างเด็ดขาด และได้ประสานไปทางเว็ปไซด์พันทิป เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกคนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

https://photos.app.goo.gl/idcow378ObkP9tA93

CHINESE CAMP 1 - 28 April 2018

################

ประมวลกิจกรรม SD Camp 7 March - 1 April 2017

CHINESE CAMP 2017 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 4 - 13 เมษายน 2560

ศึกษาต่อทั่วโลกทุกระดับกับ SD International Education Ltd.

SD International Education Ltd. เปิดโลกการเรียนรู้สำหรับน้องๆ ที่ต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศทุกระดับ โดยความร่วมมือของสมาชิกเครือข่าย สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าThai International Education Consultants Association หรือชื่อย่อว่าTIECA เปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับน้องๆที่ต้องการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ อาทิ อเมริกา อังกฤษ แคนนาดา ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สิงค์โปร์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับแถวหน้า หากน้องๆ สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-9244401

คณะผู้บริหารโรงเรียนที่ร่วมเดินทางลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศีกษา (MOU) กับ มหาวิทยาลัยจี๋เหม่ และโรงเรียนมัธยมจี๋เหม่ เมื่อวันที่ 4 - 8 เมษายน 2560

1 นาย ประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
2 นาย คมศักดิ์ หาญสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
3 นาง พูนศรี ชื่นชม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและนายกสมาคมครูและผู้ปกครองนักเรียน
4 นาย พิทักษ์ เอ็นดู ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
5 นส. อาชวินี ไชยสุนทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
6 นาง อมรรัตน์ งามบุญสร้าง ครูโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

นักศึกษาไทย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโย่วเจียง

SD Camp 30 September - 7 October 2017

################

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารุ่นที่ 1 ตามโครงการ MOU

################

โหลดใบสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยและซัมเมอร์

ใบสมัครซัมเมอร์คลิ๊กลิงค์ และใบสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัย

http://www.sdieducat.com/?i=24

กิจกรรม SD SUMMER CAMP 14-28 มีนาคม 2558

แนะนำมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์โย่งเจียง

 
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์โย่วเจียง (Youjiang Medical University for Nationalities) ตั้งอยู่ในเมืองไป่เซ่อ   เขตปกครองตัวเองซีจ้วง หรือ มณฑลกว่างซี  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1958 เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่เปิดสอนด้านการแพทย์ของประเทศจีนมากว่า 57 ปี เป็นศูนย์กลางการศึกษาทางด้านการแพทยศาสตร์ และเป็นศูนย์บริการด้านการดูแลสุขภาพ และเป็นศูนย์วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลกว่างซีและยูนนานเป็นฐานการศึกษาสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขมณฑลกว่างซีและยูนนาน
 
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์โย่วเจียง เปิดสอนคณะแพทยศาสตร์พื้นฐาน คณะแพทย์แผนปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุข คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาโท-เอก คณะแพทย์แผนปัจจุบัน(หลักสูตรอินเตอร์) คณะทันตแพทย์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีคณะแพทย์ภาคพิเศษมากกว่า 10 สาขาวิชา
 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์โย่วเจียง เปิดรับนักศึกษาสาขาแพทย์จาก 20 มณฑลจากทั่วประเทศจีนและ    รับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษารวมกันมากกว่า 150,000 คน
 
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์โย่วเจียง จึงเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านแพทย์โดยเฉพาะที่เป็นที่ยอมรับในระบบการเรียนการสอนอย่างมีมาตรฐานในระดับสากล โดยมีนักศึกษาแพทย์ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์โย่วเจียง สามารถเข้าสอบเพื่อรับใบประกอบโรคศิลป์ของประเทศจีนได้สูงมากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศจีนอย่างต่อเนื่องถึง 5 ปีซ้อน
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์โย่วเจียง ได้รับการจัดอันดับสาขาคณะแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะแพทยศาตร์ในประเทศจีนอยู่ในลำดับที่ 63 และทางมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์โย่วเจียง ได้มีข้อตกลงความร่วมมือในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศไทยผ่านคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและความรู้อย่างต่อเนื่องของทั้งสองประเทศ และเ
 
ทาง บริษัท เอสดี อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการดูแลนักศึกษาไทยในหลักสูตร ดังต่อๆไปนี้
 
1) คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรจีน)
2) คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรอินเตอร์)
3) คณะเทคนิคการแพทย์
4) คณะทันตแพทย์
 
 
 
สถานที่ตั้ง : Youjiang Medical University for Nationalities 
Guangxi, Baise, Youjiang, Chengxiang Rd
+86 776 282 5469
http://www.ymcn.gx.cn/

คณะผู้บริหารโรงเรียนที่ร่วมเดินทางลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2560

คณะผู้บริหารโรงเรียนที่ร่วมเดินทางลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2560 1) นาย ปรีชา ชูเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 2) นาย ธีระพล บัวแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย (สพฐ.) 3) นาย สมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต 4) นาย อำนาจ จันทร์พางาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต 5) นาย บุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี 6) นาย ศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี 7) นส. ธมกร สุขวัฒนผล อาจารย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 8) นาย พิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 9) นาง วิไลวรรณ วรังครัศมิ STAFF SD

คณะผู้บริหารโรงเรียนที่ร่วมเดินทางลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU)

ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2560


1) นาย ปรีชา ชูเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยา
2) นาย ธีระพล บัวแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย (สพฐ.)
3) นาย สมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
4) นาย อำนาจ จันทร์พางาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
5) นาย บุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
6) นาย ศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
7) นส. ธมกร สุขวัฒนผล อาจารย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
8) นาย พิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
9) นาง วิไลวรรณ วรังครัศมิ STAFF SD

นักศึกษาไทยโครงการ MOU รุ่นที่ 1 และ 2 ภายในการดูแลของ SD

คณะแพทยสภา เดินทางเยี่ยมชมและรับรองหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์โย่วเจียง

คณะกรรมการตัวแทนแพทยสภา เดินทางเยี่ยมชมและรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ (หลักสูตรภาษาจีน) มหาวิทยาลัยแพมทย์ศาสตร์โย่วเจียง เมืองไป่เซ่อ มณฑลกว่างสี สาธารณรัฐประชาชนจีน

นักศึกษาภายในการดูแล SD ปี พ.ศ. 2558

แพทยสภา ประกาศรับรองหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโย่วเจียง

ลำดับที่ 

33

Youjiang Medical University For Nationalities, Guangxi, P.R. China หลักสูตรภาษาจีน 5 ปี 

ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร

และอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ The Affiliated Hospital of Youjiang Medical

University For Nationalitie

วันที่รับรอง 9 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 (อายุการรับรอง 5 ปีตามกฎเกณ์ฑของแพทยสภา)

ที่มา : http://www.tmc.or.th/news06_1.php

หมายเหตุ : นักศึกษาแพทย์ในโครงการที่ได้รับการดูแลโดยบริษัท เอสดีฯ สามารถฝึกงานและสอบเพื่อรับใบประกอบโรคศิลป์ของประเทศจีนได้ และสามารถกลับมาสอบกับแพทยสภาไทย เพื่อรับใบประกอบโรคศิลป์ได้เช่นกัน

http://www.ymcn.gx.cn/

คณะผู้บริหารโรงเรียนเดินทางลงนาม MOU มหาวิทยาลัยจี๋เหม่ และ โรงเรียนมัธยมจี๋เหม่ เมื่อวันที่ 5 - 9 ธันวาคม 2557 มณฑลฝูเจี้ยน เมืองเซี่ยเหมิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

รายชื่อผู้เดินทาง : 

ผอ.จงจิตร ชมภูผล รองฯสำราญ ซื่อตรง ร.ร.แก่งคอย

ผอ.เฉลียว ไตรพิพัฒน์ ร.ร.หนองแค “สรกิจพิทยา”

รองฯวิเชียร หรูวิจิตร์พงษ์ ร.ร.ศรีพฤฒา

ผอ.กาญจนา บุญคง อ.ประไพ อ่อนสลุง ร.ร.ท่าหลวงวิทยาคม

ผอ.สุวรรณ บุญคง รองฯกมล  บุญมี โรงเรียนโคกเจริญวิทยา

รองฯสมยศ พงกบุตร ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย

รองฯวสันต์ แคดี ร.ร.บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”

รองฯสุรศักดิ์ นิ่มนวล ร.ร.นวมินทราชชินูทิศ สตรีวิทยา 2 

ประมวลกิจกรรม SD Camp 17-29 March 2016

กิจกรรม SD SUMMER CAMP 31 มีนาคม - 28 เมษายน 2558

กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมและภาษาจีน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมและภาษาจีน  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ วันที่ 11-24 ตุลาคม 2558

แนะนำ SD

SD International Education Ltd. 

 

SD International Education LTD สำนักงานตัวแทนการศึกษาต่อต่างประเทศในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2549 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจไปศึกษาในต่างประเทศ ได้มีโอกาสไปศึกษาหาความรู้ควบคู่กับการเรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างแดนอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด   

 

ปัจจุบันSD Inter ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนแต่ผู้เดียวในประเทศไทยของ 5 สถาบันของรัฐบาลจีน

 

1.     มหาวิทยาลัยจี๋เหม่  เมืองเซี่ยเหมิน

2.     โรงเรียนมัธยมจี๋เหม่  เมืองเซี่ยเหมิน

3.     โรงเรียนมัธยมลิ่วจง  เมืองเซี่ยเหมิน

4.     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน

5.      มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โย่วเจียง เมืองไป๋เซอร์ มณฑลกว่างสี

         

โดยมอบหมายให้บริษัททำหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเดินทางไปศึกษาต่อตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาประเทศจีนทั้งระยะสั้น และระยะยาว

 

www.jmu.edu.cn ดูรายละเอียดคณะต่างๆที่เปิดสอนได้ที่นี่

 

โรงเรียนมัธยมจี๋เหม่

http://jmzx.xmedu.cn/

 

คณะแพทยศาสตร์ (สาขาแพทย์แผนจีน) มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน

กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมและภาษาจีน โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมและภาษาจีน  โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

วันที่ 30 กันยายน 2558 - 11 ตุลาคม 2558

 

แนะนำมหาวิทยาลัยจี๋เหม่

แนะนำมหาวิทยาลัยจี๋เหม่

มหาวิทยาลัยจี้เหม่ เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในมณฑลฟูเจี้ยน มีประวัติการเรียนการสอนที่ยาวนานกว่า 90 ปี มหาวิทยาลัยจี๋เหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เริ่มเปิด

แนะนำเมือง XIAMEN

เปิดเมือง XIAMEN

Xiamenเป็น เมืองติดชายทะเล ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑล Fujian ติดกับพื้นที่ Zhejiang, Jiangxi Guangdong และ Taiwan มีสภาพอากาศที่เย็นสบาย เนื่องจากเป็นเมืองติดชายทะเล ลักษณะภูมิประเทศ

แนะนำโรงเรียนมัธยมจี๋เหม่

โรงเรียนมัธยมจี๋เหม่

เป็นโรงเรียนของรัฐบาลที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งในมณฑลฟูเจี้ยนมีประวัติการเรียนการสอนที่ยาวนานกว่า90 ปี ตั้งอยู่ที่อำเภอจี๋เหม่ เมืองเซียะเหมิน มณฑลฟูเจี้ยน โรงเรียน

โครงการศึกษา กับ SDI Education

โครงการเรียนระยะยาวกับ JIMEI HIGH SCHOOL

โครงการเรียนระยะยาวกับ JIMEI HIGH SCHOOL รับนักเรียนที่มีคุณสมบัติดังนี้ 1. เรียนจบชั้นประถมปีที่ 6 2. ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้น

โครงการเรียนที่ โรงเรียนเทคนิคจี๋เหม่ย (JIMEI LIGHT INDUSTRIAL SCHOOL)

http://business.humber.ca/programs/diploma/the-humber-ningbo-program/the-program http://china.keuka.edu/ แผ่นพับของโรงเรียนฉบับเต็มๆ คลิกที่นี่จ้า http://www.sdieducat.com/image

โครงการเรียนต่อที่ JIMEI UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยจี๋เหม่เป็นมหาวิทยาลัย รัฐบาลที่มีสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในมณฑลฟูเจี้ยนมีประวัติการเรียนการสอนที่ ยาวนานมากว่า 90 ปี ตั้งอยู่ ณ. ดินแดนบ้านเกิด ของนายเฉินเจียเกิง ชาวจีนโพ

เกี่ยวกับบริษัท SD INTERNATIONAL EDUCATION

หนังสือแต่งตั้งจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน

บริษัท เอสดี อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จากคณะมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน คณะแพทย์ศาสตร์ ให้รับนักศึกษาไทยเข้าเรียนในคณะแพทย์ศาสตร์

หนังสือรับรองการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยจี๋เหม่ย

1.หนังสือรับรองของโรงเรียนมัธยมจี๋เหม่ย (ฉบับภาษาไทย) 2.หนังสือรับรองของมหาวิทยาลัยจี๋เหม่ย (ฉบับภาษาไทย)

รายละเอียดของแต่ละหลักสูตร

การให้บริการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ SD Inter ให้ คำปรึกษา และจัดหาข้อมูลศึกษาต่อต่างประเทศอย่างมีระบบ ช่วยวางแผนการศึกษา จัดหารายละเอียดของหลักสูตร ค่าเล่าเรียน และระเบียบการเพื่

Executive Director

ผู้บริหาร EXECUTIVE DIRECTOR กรรมการผู้จัดการ นางอินถวา ห่อเล ประวัติการศึกษา มัธยมปลาย โรงเรียนมัธยมวานรนิวา

เรียนที่ประเทศจึนระยะยาว

นักเรียนที่กำลังศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาจีนระยะยาว

นักเรียนที่กำลังศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาจีนระยะยาว โครงการศึกษาระยะยาว นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมจี๋เหม่ย ( Jimei Hight school ) ณ มณฑลฝู่เจี้ยน เมืองเซี่ยะเหมิน ประเทศจ

รายชื่อโรงเรียนในโครงการ MOU

เกาะเปียนโน

ท่องเที่ยวเกาะเปียนโน

เกาะเปียนโน หรือ Gulangyu สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเมืองเซี่ยเหมิน มีความเก่าแก่ทางด้านวัฒนธรรมที่หลายหลายและผสมผสานทั้งตะวันออกและตะวันตกได้อย่างกลมกลืน

ถนนคนเดินจงซานลู่

แหล่งช๊อปปิ้งถนนคนเดิน

สถานที่ช๊อปปิ้งยอดนิยมของเมืองเซี่ยเหมิน คือ ถนนจงซานลู่ แหล่งรวมห้างสรรพสินค้าแบรนด์ชั้นนำหลายหลาย เหมือนเสินเจิ้นและฮ่องกง
ปฏิทินกิจกรรม
« กรกฏาคม 2018 »
อา. จัน. อัง. พุธ พฤ. ศุก. เสา.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

สาระบันเทิง